תנאי השימוש באתר


.חברת פונדר טכנולוגיות בע"מ, עובדי החברה ומנהליה (להלן: "פונדר") שמחים שבחרתם לבקר באתרנו

:השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש הבאים

אין לראות באמור באתר כהתחייבות או הבטחה מכל מין וסוג שהיא. התכנים המופיעים באתר נועדו להצגת השירות והמוצרים באופן כללי ולשם התרשמות בלבד. התחייבויותיה של פונדר כלפי לקוחותיה והמשתמשים באפליקציה הן אלו המופיעות בחוזה ו/או בתנאי השימוש באפליקציה

כל התכנים המופיעים באתר, לרבות טקסטים, תמונות, הדגמות, איורים, סרטונים וכדומה הם בבעלות פונדר טכנולוגיות בע"מ בלבד, או בבעלות גורמים אשר אישרו לפונדר טכנולוגיות בע"מ לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש במידע כלשהו המופיע באתר זה מבלי לבקש רשות מבעלי הזכויות מראש ובכתב

אין פונדר אחראית על התכנים המתייחסים ללקוחות החברה. המידע בדבר העסקים הנבחרים והלקוחות מוצג לשם התרשמות וידע כללי, ואין בו משום התחייבות מצד העסקים עצמם או פונדר לרמת שירות מסויימת, קיומו של אלמנט כזה או אחר בעסק וכיוצא באלו

תנאי השימוש באפליקציה

.השימוש באפליקציה כפוף בקבלה מלאה וללא סייגים של תנאי השימוש
תנאי השימוש באפליקציה מפורטים באריכות במסך הכניסה לאפליקציה וניתן לגשת אליהם מתפריט ההגדרות בכל עת

:כמו כן - ניתן למצוא כאן באתר גרסאות פי.די.אפ של תנאי השימוש, המאפשרות קריאה נוחה ומעקב אחרי שינויי תנאי השימוש
תנאי שימוש החל מ- 17/11/2013 - אלו תנאי השימוש התקפים כיום

:תנאי שימוש שהיו תקפים בעבר
תנאי שימוש 01/10/2013

Copyright © 2013 - All Rights Reserved - Ponder.co.il - כל הזכויות שמורות לחברת פונדר טכנולוגיות בע"מ

Thanks to OS Templates